ACS23CanlıGiriş

Kardiyojenik Şokun Eşlik Ettiği AMI’da İnvaziv Yönetim

Yazan Mustafa Adem Tatlısu
Kategori Koroner
Mart 20, 2021
1 dak okunur

ACS23 İstanbul, Teşekkür Ederiz🙏

Tekrar izleyin!
Tekrar İzleyin!

Yazarlar: Henry TD, Tomey MI, Tamis-Holland JE et al.

Atıf: Invasive Management of Acute Myocardial Infarction Complicated by Cardiogenic Shock: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 2021;Mar 4:[Epub ahead of print].

Amerikan Kalp Cemiyeti (AHA) klavuzunun, kardiyojenik şokun (KŞ) eşlik ettiği akut miyokardiyal infarktüs’te (AMI) invaziv yönetim önerilerinin önemli noktaları şu şekildedir:

  • KŞ, halen AMI’da en sık mortalite sebebidir.
  • SHOCK (Should We Emergently Revascularize Occluded Coronaries for Cardiogenic Shock) çalışması, KŞ’nin eşlik ettiği AMI’da (KŞAMI) erken revaskülarizasyonun sağ kalım yararını 20 yıl önce göstermiştir.
  • Bununla birlikte, başlangıçta görülen mortalite iyileşmesi sonradan plato çizmektedir.
  • Yakın zamanda, çeşitli KŞ prezentasyonlarına yönelik, Koroner Anjiyografi ve Girişim Cemiyeti (SCAI) sınıflama tablosu geliştirildi. Çok değişkenli analiz sonrasında, SCAI şok evrelerinde A’dan E’ye doğru kademeli olarak hastane mortalite riskinde olarak artış izlendi.
  • KŞAMI’nın sınıflandırılması, stabilizasyonu ve tanısal değerlendirilmesi, özelleştirilmiş invaziv tedavinin ön koşuludur. Stabil durumda olan şok için risk faktörlerine sahip hastalar (Evre A) ve erken dönem şok (Evre B) hastaları, genellikle doğrudan koroner anjiyografiye ve sorumlu lezyon revasvülarizasyonuna gidebilir ve şokun progresyonu açısından belirti ve bulguların takibi yapılabilir.
  • Evre C-E şok hastalarında ise ilk olarak kan basıncı, oksijenizasyon, uç organ hasarı ve asid-baz dengesi göz önüne alınarak akut stabilizasyonu gerekebilir.
  • İnvaziv tedavinin uzun dönemde fayda sağlama olasılığının düşük olduğu geç veya ekstrem şok formlarınlarında (Evre E) şeçilmiş hastalarda, palyatif bakım düşünülebilir.
  • Güncel AHA klavuzu, mekanik dolaşım destek (MDD) cihazları da dahil olmak KŞ’nin tanı ve tedavisi için standardlaştırılmış protokolleri kullanan KŞ merkezlerinin geliştirilmesini önermektedir. Bununla birlikte, KŞAMI’deki MDD cihazlarının kullanımının mortalite faydası, henüz randomize kontrollü çalışmalarla gösterilmemiştir.
  • KŞAMI’nin farklı aşamalarında olan hastalarda erken dönem MDD’nin risklerini ve faydalarını tanımlamak için yeterince güçlü randomize klinik çalışmalar elde edilene kadar; MDD’nin KŞAMI’da tedavide ve klinik araştırmalarda kullanımı için bireyselleştirilmiş yaklaşım önerilmektedir.
  • Son olarak, KŞ ile komplike olmuş AMI tedavi optimizasyonu, erken değerlendirmesi, triyajı (olası hastaneler arası transfer dahil), non-invaziv ve invaziv tanıları, koroner revaskülarizasyonu, yoğun bakım izlemi, KŞAMI patofizyolojisindeki ve hemodinamiklerindeki sofistike değişimleri anlama açısından multidisipliner bir ekip çalışması gerekmektedir.

Önceki Yazı
Transkateter Mitral Kapak Replasmanı Üzerine Güncelleme

Mustafa Adem Tatlısu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

sponsorlu icerik
ZİYARET EDİN

İlgili Yazılar

PANOVISION: Hibrid IVUS-OCT ile Görüntüleme
Nisan 14, 2023
1 dak
© 2024, Tüm Hakları Saklıdır.

Kısayollar

Ana SayfaMobil UygulamaACS23Arşivİletişim

Sosyal Medya