ACS23CanlıGiriş

Kronik Böbrek Hastalığında Kan Basıncı Yönetimi Klinik Uygulama Kılavuzu (KDIGO 2021)

Yazan Hasan Ali Barman
Kategori KY
Nisan 24, 2021
1 dak okunur

ACS23 İstanbul, Teşekkür Ederiz🙏

Tekrar izleyin!
Tekrar İzleyin!

Bu kılavuz Kidney International’da KDIGO tarafından Mart 2021’de yayınlanmıştır.

2012 KDIGO kılavuzunda güncellenen ve diyalize girmeyen KBH olan yetişkinlerde hedef sistolik kan basıncını (SKB) 120 mmHg’nin altına düşürmeyi de içeren temel öneriler aşağıda özetlenmiştir. Bu yeni hedef 2017 Amerikan Kardiyoloji Koleji / Amerikan Kalp Derneği (ACC / AHA) kılavuzundaki 130/80 mmHg’dan daha düşük bir düzeyi hedeflemektedir.

Kan basıncı Ölçümü

Yetişkinlerde yüksek kan basıncını yönetmek için standardize edilmiş ofiste kan basıncı ölçümü rutin ofis ölçümüne tercih edilmelidir.

Yüksek KB yönetimi için, ambulatuvar KB ölçümü veya evde KB izleme gibi ofis dışı ölçümlerle standardize edilmiş ofis KB ölçümlerinin yapılması önerilir.

Diyaliz almayan KBH’da kan basıncını düşürmek için yaşam tarzı değişiklikleri

KB yüksek ve KBH olan hastalarda günlük 2 g’dan az sodyum alımı önerilir.

KB yüksek ve KBH olan hastalara, haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite veya kardiyovasküler ve fiziksel toleransları ile uyumlu bir egzersiz yapmaları tavsiye edilir.

Diyalize Girmeyen KBH ± Diyabet

Tolere edildiğinde, standardize edilmiş KB ölçümü kullanılarak, KB yüksek ve KBH olan yetişkinlerde 120 mmHg’nin altında bir hedef sistolik kan basıncı önerilir.

KB yüksek, KBH ve ciddi şekilde yüksek albüminüri olan non-diyabetik hastalar için, renin-anjiyotensin sistem inhibitörlerini (RASI) (anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü [ACE-I] veya anjiyotensin II reseptör bloker [ARB]) başlatılması önerilir.

Kan basıncı yüksek, KBH ve orta derecede yüksek albüminüri olan non-diyabetik hastalar içinACE-I veya ARB başlatılması önerilir.

KB yüksek, KBH ve orta-ciddi düzeyde artmış albüminürisi olan diyabetik hastalar için ACE-I veya ARB başlanması önerilir.

Diyabeti olan veya olmayan KBH’li hastalarda ACEI, ARB ve direkt renin inhibitörü kombinasyonlarından kaçınılmalıdır.

Böbrek transplantı yapılan hastalar için öneriler

Böbrek nakli yapılan hastalarda standart ofis KB ölçümü ile, SKB 130 mmHg’nin altında, DKB ise 80 mmHg’nin altında tutulmalıdır.

Yetişkin böbrek nakli alıcılarında birinci basamak antihipentansif ajan olarak bir dihidropiridin kalsiyum kanal bloke edici veya bir ARB kullanılması önerilmektedir.

Pediatrik KBH için öneriler

KBH olan çocuklarda, 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı ölçümü ile hedef ortalama arteriyel basıncı yaş, cinsiyet ve boyuna göre 50. Persentile eşdeğer bir düzeye düşürülmesi önerilir.


Önceki Yazı
Kalp Yetersizliği ve Pnömoni
Sonraki Yazı
Guide

Hasan Ali Barman

İÜ Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü

sponsorlu icerik
ZİYARET EDİN

İlgili Yazılar

Kalp Yetersizliği ve Pnömoni
Nisan 24, 2021
2 dak
© 2024, Tüm Hakları Saklıdır.

Kısayollar

Ana SayfaMobil UygulamaACS23Arşivİletişim

Sosyal Medya