ACS23CanlıGiriş

PKG İlişkili Periprosedürel Miyokard Hasarı ve Miyokard infarktüsü: ESC Konsensüs Belgesi

Yazan Hasan Ali Barman
Kategori Koroner
Haziran 12, 2021
1 dak okunur

ACS23 İstanbul, Teşekkür Ederiz🙏

Tekrar izleyin!
Tekrar İzleyin!

Perkütan koroner girişimlerle (PKG) ilişkili periprosedürel miyokard hasarı ve miyokard enfarktüsüne ilişkin ESC konsensüs belgesinden hatırlanması gereken kilit noktalar şu şekilde özetlenmiştir.

1. ESC konsensüs belgesi, PKG uygulanan kronik koroner sendromlu hastalarda periprosedürel miyokard hasarını ve tip 4a miyokard enfarktüsünü tanımlamak için kardiyak troponin eşiklerini belirlemeyi amaçlamıştır.

  1. Yan dal oklüzyonu, distal embolizasyon, koroner diseksiyon ve endotel disfonksiyonu, PKG sonrası miyokard hasarı ve tip 4a MI’nın potansiyel mekanizmalarıdır.

  2. Hastayla ilgili nedenler (ileri yaş, böbrek yetmezliği, diabetes mellitus), lezyon özellikleri (kalsifikasyon, greft girişimleri) ve işlemle ilgili faktörler (çok damar PKG, uzun segmentler) PCI sonrası miyokard hasarı veya tip 4a MI ile ilişkilidir.

  3. ​​PKG öncesi Troponin değerleri normal olan kronik koroner sendromlu hastalarında PKG sonrası 1 yıllık tüm nedenlere bağlı mortaliteyi tahmin etmek için optimum eşik 99. persentil üst referans limitin 5 katı olarak saptanmıştır.

  4. PKG sonrası Troponin, PKG’den 3-6 saat sonra ölçülmeli ve yüksekse 12-24 saatte tekrarlanmalıdır.

  5. PKG sonrası Troponin yüksekliği 3 klinik tabloyu içerir. a) PKG ile ilişkili minör miyokard hasarı, b) PKG ile ilişkili majör miyokard hasarı ve c) PKG ile ilişkili MI’yı (Tip 4a MI).

  6. Minör periprosedürel miyokard hasarı Troponin düzeylerinde üst referans limitin 1 katından fazla, 5 katından az artış olarak tanımlanır. Bu en yaygın tiptir ve kronik koroner sendromlu hastalarda majör advers kardiyak olayların (MACE) bağımsız bir öngördürücüsü değildir.

  7. Majör periprosedürel miyokard hasarı, EKG / anjiyografi veya görüntüleme ile yeni miyokard iskemisi kanıtı olmayan başlangıç ​​Troponin düzeyleri normal olan kronik koroner sendromlu hastalarda PKG’den <48 saat sonra Troponin düzeylerindeüst referans limitin 5 katından fazla artışı olarak tanımlanır. Genel insidans <%20’dir ve 1 yıllık tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin artmasıyla ilişkilidir.

  8. Tip 4a MI, başlangıç ​​Troponin düzeyleri normal olan kronik koroner sendromlu hastalarda PKG’den 48 saat sonra Troponin düzeylerinde üst referans limitin 5 katından fazla artış ile birlikte EKG, görüntüleme, anjiyografi veya ölüm sonrası incelemede yeni iskemi kanıtı olduğunda mevcuttur. İnsidansı düşük olmasına rağmen (%7-10), 30 gün ve 1 yıllık artan majör advers kardiyak olay riski ile ilişkilidir.

  9. PKG sonrası majör miyokard hasarı ve tip 4 MI olan hastalarda gelecekteki kardiyak olay riskini azaltmak için optimal farmakoterapi stratejileri henüz belirlenmemiştir.

Kaynak: Prognostically Relevant Periprocedural Myocardial Injury and Infarction Associated With Percutaneous Coronary Interventions: A Consensus Document of the ESC Working Group on Cellular Biology of the Heart and European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). Eur Heart J 2021;May 31:[Epub ahead of print].


Önceki Yazı
Kronik Böbrek Hastalığında Aort Darlığı: AHA Bilimsel Bildirisi
Sonraki Yazı
TRAIN 4

Hasan Ali Barman

İÜ Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü

sponsorlu icerik
ZİYARET EDİN

İlgili Yazılar

PANOVISION: Hibrid IVUS-OCT ile Görüntüleme
Nisan 14, 2023
1 dak
© 2023, Tüm Hakları Saklıdır.

Kısayollar

Ana SayfaMobil UygulamaACS23Arşivİletişim

Sosyal Medya