ACS23CanlıGiriş

Transkateter Mitral Kapak Replasmanı Üzerine Güncelleme

Yazan Mustafa Adem Tatlısu
Kategori Yapısal
Mart 19, 2021
1 dak okunur

ACS23 İstanbul, Teşekkür Ederiz🙏

Tekrar izleyin!
Tekrar İzleyin!

Yazarlar: Hensey M, Brown RA, Lal S, et al.

Atıf: Transcatheter Mitral Valve Replacement: An Update on Current Techniques, Technologies, and Future Directions. JACC Cardiovasc Interv 2021;14:489-500.

Son teknoloji transkateter mitral kapak replasmanı (TMKR) hakkındaki anahtar noktalar şu şekildedir:

  • Klinik veriler, ciddi mitral yetersizliği (MY) olan seçilmiş hastalarda transkateter tedavileri desteklemektedir.
  • Günümüzde, uçtan uca onarım, tercih edilen transkateter tedavidir; ancak birçok anatomi buna uygun olmayabilir.
  • TMKR, transkaterer onarıma göre birçok potansiyel avantaj sunmaktadır. En önemlisi de implantasyon sonrası MY’de daha fazla ve daha kalıcı azalma sağlamasıdır. Aynı zamanda potansiyel dezavantajları da bulunmaktadır.
  • Ekokardiyografi ve bilgisayarlı tomografi, hasta seçimi ve başarılı işlem sonuçları için çok önemlidir. TMKR başarısı, multimodalite görüntülemeye bağlıdır ve ekokardiyografi işlem öncesinde, sırasında ve sonrasında çok büyük bir öneme sahiptir.
  • Transkateter onarımı ile elde edilen mükemmel güvenlik, etkinlik ve klinik sonuçlar nedeni ile günümüzde TMKR, onarım için suboptimal olan anatomiler için tercih edilmelidir.
  • İdeal TMKR sistemi, güvenli ve basit bir transseptal taşımaya sahip, sol ventriküler çıkış yolu tıkanıklığını engelleyecek şekilde ve tamamen yeniden yakalanabilir ve yeniden konumlanabilir olmalıdır ve kabul edilebilir dayanıklılık ve tekrarlanabilirlik sergilemelidir.
  • Dejeneratif MY’li ve koroner arter bypass greft ameliyatına veya başka bir cerrahiye giden fonksiyonel MY’si olan ve cerrahiye uygun olan hastalar için cerrahi girişimler halen önerilmektedir.
  • Görüntüleme, kardiyovasküler cerrahi ve girişimsel kardiyoloji alanlarında deneyime sahip bir kalp ekibi, uygun hastalara uygun tedavilerin sunulması açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu değerlendirme ve sonraki tedavi, yüksek volümlü merkezlerde yapılmalıdır ve bu yaklaşım mitral kapak hastalığının cerrahi tedavisindeki iyileşmeleri de beraberinde getirmektedir.
  • TMKR sonrası optimal antikoagülasyon süresi ve direk oral antikoagülanların kullanımı, mevcut kanıt tabanımızda halen bir boşluk olmaya devam etmektedir.
  • Özellikle sağlıklı ve genç hastalara implante edilmesi durumunda, TMKR dürabilitesi bir endişe yaratmaktadır. Dayanıklılık dahil olmak üzere TMKR’nin uzun dönem sonuçlarını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Önceki Yazı
Standart Kardiyovasküler MR Görüntüleme Protokolleri: 2020 Güncellemesi

Mustafa Adem Tatlısu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

sponsorlu icerik
ZİYARET EDİN

İlgili Yazılar

ACC 2021 Atlet Kalbi Kılavuzu
Ağustos 21, 2021
4 dak
© 2023, Tüm Hakları Saklıdır.

Kısayollar

Ana SayfaMobil UygulamaACS23Arşivİletişim

Sosyal Medya