ACS23CanlıGiriş

Venöz Tromboembolizm Klinik Uygulama Kılavuzu (ASH, 2020)

Yazan Hasan Ali Barman
Kategori Periferik
Kasım 07, 2020
2 dak okunur

ACS23 İstanbul, Teşekkür Ederiz🙏

Tekrar izleyin!
Tekrar İzleyin!

Amerikan Hematoloji Derneği (ASH) Ekim 2020’de venöz tromboembolizm (VTE) (derin ven trombozu [DVT] ve pulmoner embolizm [PE]) yönetimine ilişkin güncellenmiş bir klavuz yayınladı. Bu yazı kılavuzun analiz veya yorumunu içermeyen hızlı bir özetidir.

Güçlü Öneriler

Pulmoner emboli (PE) ve hemodinamik yetersizliği olan hastalar için, trombolitik tedavinin ardından antikoagülan kullanımı önerilir.
Primer tedaviyi tamamlamış ve sekonder korunma olarak K vitamini antagonisti (VKA) tedavisine devam edecek DVT ve / veya PE’li hastalar için, INR 2-3 arasında olacak şekilde kullanılması önerilir.
Tekrarlayan ve tetiklenmemiş DVT ve / veya PE’si olan hastalar için, primer tedavinin ardından süresiz antikoagülan tedavi önerilir.

Kliniğe göre koşullu öneriler

Başlangıçtaki yönetim
DVT ve / veya PE’li hastalar için, VKA’lar yerine yeni nesil oral antikoagülanların (NOAC) kullanılmasını önerir. NOAC’ lardan herhangi biri diğerlerinden daha üstün değildir.
Proksimal DVT’si olan çoğu hastada, antikoagülan ve trombolitik tedavinin birlikte kullanımı yerine tek başına antikoagülan tedavisi önerilir.
Sağ ventrikül disfonksiyonu ile uyumlu (submasif PE, ekokardiyografi ve / veya biyobelirteçleri olan PE’li hastalar) ancak hemodinamik yetersizliği olmayan hastalarda tek başına antikoagulan tedavi önerilmektedir.
Yaygın DVT’si olan ve trombolitik tedaviye uygun olduğu düşünülen hastalar için, sistemik trombolitik yerine kateter aracılı trombolitik kullanılmasını önerir.
Trombolitik tedaviye uygun olduğu düşünülen PE’li hastalar için, kateter aracılı trombolitik yerine sistemik trombolitik tedavi önerilir.
Proksimal DVT ve ciddi kardiyopulmoner hastalığı olan hastalar ile PE ve hemodinamik yetersizliği olan hastalar için, antikoagülan tedavi ile birlikte inferior vena kava (IVC) filtresinin takılması yerine tek başına antikoagülan tedavi kullanılması önerilir.
Primer tedavi

DVT ve / veya PE’li hastaların primer tedavisi için, ister geçici bir risk faktörü, ister kronik bir risk faktörü tarafından tetiklenmiş veya tetiklenmemiş olsun, primer tedavi için daha kısa bir antikoagülan tedavi (3-6 ay) kullanılması önerilir.

Sekonder koruma

Tetiklenmemiş DVT ve / veya PE’li hastalar için antikoagülan tedavi süresini belirlemek için, rezidüel trombozu saptamak için prognostik skorları, D-dimer testini veya ultrasonografinin rutin kullanımı önerilmiyor.

Aşağıdaki durumlar için primer tedavinin tamamlanmasından sonra antikoagulan yerine süresiz antitrombotik tedavi önerilir:
— Kronik bir risk faktörü tarafından tetiklenen DVT ve / veya PE’li hastalar
— Tetiklenmemiş DVT ve / veya PE’si olan hastalar

Primer tedaviyi tamamlamış ve sekonder koruma almaya devam edecek DVT ve / veya PE’li hastalar için aspirin yerine antikoagülan tedavi kullanılması önerilir.

Primer tedaviyi tamamlamış ve sekonder korunma için bir NOAC ile devam edecek DVT ve / veya PE’li hastalar için, standart doz NOAC veya daha düşük doz NOAC kullanılmasını önerir.

Rekürren hastalar

Terapötik VKA tedavisi altında tekrarlayan DVT ve / veya PE’si olan hastalar için ASH kılavuzu, NOAC tedavisi yerine düşük moleküler ağırlıklı heparin (LMWH) kullanılmasını önerir.
Geçici bir risk faktörü tarafından tetiklenen DVT ve / veya PE gelişen ve tetiklenmemiş VTE olan veya daha önce kronik bir risk faktörü tarafından tetiklenen VTE olan hastalar için, primer tedaviyi tamamladıktan sonra antikoagulan tedaviyi durdurmak yerine süresiz antitrombotik tedavi önerilir.

Geçici bir risk faktörü tarafından tetiklenen DVT ve / veya PE gelişen ve aynı zamanda geçici bir risk faktörü tarafından tetiklenen önceki bir VTE geçmişi olan hastalar için, primer tedavinin tamamlanmasından sonra antikoagulan tedavinin kesilmesi önerilir.

Diğer durumlar

Stabil kardiyovasküler hastalığı olan ve daha önce kardiyovasküler risk modifikasyonu için aspirin kullanan DVT ve / veya PE’li hastalar için, aspirin antikoagülan tedavisi süresince kesilmesi önerilir.

Posttrombotik sendrom riski yüksek olan veya olmayan DVT’li hastalar için, kompresyon çoraplarının rutin kullanımı önerilmemektedir.

Kaynak: Venous Thromboembolism Clinical Practice Guidelines (ASH, 2020) – Medscape – Oct 30, 2020.


Önceki Yazı
EVAR Kursu

Hasan Ali Barman

İÜ Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü

sponsorlu icerik
ZİYARET EDİN

İlgili Yazılar

Bazı COVID-19 Aşıları Nadir Trombozlara Nasıl Neden Olabilir?
Nisan 16, 2021
5 dak
© 2023, Tüm Hakları Saklıdır.

Kısayollar

Ana SayfaMobil UygulamaACS23Arşivİletişim

Sosyal Medya