ACS23CanlıGiriş

HOME-PE çalışması hangi pulmoner emboli hastasının evde tedavi edilebileceğine açıklık getirdi

Yazan Bengisu Keskin Meriç
Kategori Periferik
Eylül 11, 2020
2 dak okunur

ACS23 İstanbul, Teşekkür Ederiz🙏

Tekrar izleyin!
Tekrar İzleyin!

Dijital Avrupa Kardiyoloji Kongresi (ESC) 2020’de sunulan randomize HOME-PE çalışmasında pragmatik Hestia kriterlerinin akut pulmoner emboli geçiren hastaların ayaktan tedavi kararında, yapılandırılmış, puanlamaya dayalı basitleştirilmiş Pulmonary Embolism Severity Index (sPESI) skoru kadar güvenli olduğu gösterildi.

HOME-PE bulgularını aktaran Dr.Pierre-Marie Roy ‘’Çalışmanın sonuçları, Hestia veya sPESI skorlarının sorumlu klinisyenin kararı değiştirme insiyatifi kullanılarak akut pulmoner emboli geçiren hastaların ayaktan takip edilebileceğini desteklemektedir. Ayaktan tedavi için organize edilen hastanelerde, her iki triyaj stratejisi de pulmoner emboli hastalarının 1/3 ünden fazlasının, düşük komplikasyon oranı ile evden tedavi edilmesini sağlamıştır.‘’ dedi.
Bu çalışma; akut pulmoner embolisi olan hastaların ayaktan tedavi karar için en iyi nasıl triyaj yapılabilir konusundaki kıtalar arası tartışmalara açıklık getirmiştir. Bu sorunun cevabı ise ESC klavuzunda yayınlanan puanlamaya dayalı sPESI skoru ile Amerikan Göğüs Hastalıkları Klavuzunda yayınlanan Hestia yöntemi arasında bir bağdır.

Dr. Roy (Angers Üniversitesi Hastanesi, Fransa); sPESI; 80 yaş üzeri, kardiyopulmoner hastalık öyküsü,100 mmHg altında sistolik kan basıncı, kanser öyküsü, 110/dk üzerinde kalp hızı ve %90 altında oksijen satürasyonu için 1’er puan veren doğrulanmış bir araçtır. Hastaların ayaktan tedaviye uygun olmaları için bu skorlama sisteminden 0 puan almaları gerekmektedir. Buna karşıt olarak Hestia metodu puanlama sistemi yerine yatak başında karar verilebilen 11 basit kriterden oluşmaktadır, şeklinde açıkladı.

Bu çalışma; Fransa, Belçika, İsviçre ve Hollanda da toplam 26 merkezde yürütülen randomize, açık etiketli eş değerlik çalışmasıdır. Çalışmaya, acil servise başvuran hemodinamik açıdan stabilite ile tanımlanan yüksek riskli olmayan 1974 akut pulmoner emboli hastası dahil edilmiştir. Hestia grubundaki hastaların %39’u 11 kritere de hayır cevabı alarak ayaktan tedavi için uygun saptanırken, sPESI grubundaki hastaların %48 i 0 puan ile ayaktan tedaviye uygun olarak değerlendirilmiştir.

Bunu yanısıra araştırmacılar akut pulmoner emboli skorlamalarından hiçbirinin kusursuz olmadığını ve hayatı tehdit eden durumları yönetmede tecrübeli klinisyenlerin kararının çok daha anlamlı olduğunu fark etmişlerdir. Dolayısı ile sorumlu klinisyenin erken taburculuk ile ayaktan tedavi kararını değiştirebileceği şartını koymuşlardır.

Bu durum sPESI grubundan 0 puan alan hastaların %29’unda görülürken, Hestia kurallarına göre dahil edilen hastalardan %3 ünde gözlenmiştir. Klinisyenler Hestia veya sPESI grubunda poztif saptanan hastalardan küçük bir grubu da ayaktan tedavi koluna aktarmışlardır. Sonuç olarak her iki grupta da benzer oranlarda hasta 24 saat içinde erken taburcu edilerek ayaktan tedavi edilmiştir. (Hestia grubunun %38’i ve sPESI grubunun %37’si)

Ayaktan tedavi edilen her iki grupta da majör adverse olay oranları oldukça az saptandı. 30 gün içinde tekrarlayan venöz tromboembolizm, kanama veya ölüm ayaktan tedavi edilen hastalarda Hestia grubunda %1,3 iken sPESİ grubunda %1,1 saptandı. Hastanede takip edilenlerde ise bu oranlar Hestia grubun da %5.6, sPESI grubunda ise %4,7 saptandı.

ESC klavuz komitesine başkanlık eden tartışmacı Stavros V Konstantinides (Mainz Universitesi Tromboz ve Hemostaz Merkezi-ALMANYA) ‘Hestia kriterlerinin bireylerin aile desteğini de dahil etmesi faydalı bir durum. Hestia kriterlerine göre uygunluğun sPESI den farklı olarak 80 yaş altında olmayı ve kanser öyküsünü dahil etmemesinin bu çalışmada sorun olmadığı anlaşıldı.’ olarak yorumladı.

Dr. Hadley Wilson, yapılan röportajda bu çalışmanın klinik uygulamayı değiştireceğini öne sürdü. Çalışmanın yüksek kalitesinden etkilendiğini ifade ederken ayaktan tedavi edilen hastaların %87 sinin direk oral antikoagulan kullandığının altını çizdi.

Sanger Kalp ve Damar Enstitüsü’nün başkan yardımcısı Dr. Wilson (Chapel Hill North Carolina Üniversitesi) ‘’Hestia kuralları daha basit ve kullanışlı. Akut pulmoner emboli hastalarında triyaj stratejisi ile bu hastaların ayaktan tedavisinin acil servislerde benimsenmesi, ekonomik ve sağlık hizmetlerinden yararlanma üzerine olumlu etki gösterebilir” şeklinde yorumladı.

Kaynak:

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Kongresi 2020. 31 AĞUSTOS 2020’de sunulmuştur


Önceki Yazı
LoDoCo2: Sekonder korumaya kolşisin ile yeni bir güç

Bengisu Keskin Meriç

İÜ Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü

sponsorlu icerik
ZİYARET EDİN

İlgili Yazılar

Bazı COVID-19 Aşıları Nadir Trombozlara Nasıl Neden Olabilir?
Nisan 16, 2021
5 dak
© 2023, Tüm Hakları Saklıdır.

Kısayollar

Ana SayfaMobil UygulamaACS23Arşivİletişim

Sosyal Medya