ACSNextBoardİletişimGiriş

Akut Koroner Sendromu Öngörmede Farklı Troponin Ölçümleri Arasındaki Zayıf Uyum

Yazan Muhammed Keskin
Kategori Koroner
Nisan 02, 2021
1 dak okunur

ACS21 | Teşekkür ederiz

Sempozyumun tekrarını şimdi izleyebilirsiniz!
Bağlanın!

Klinisyenler yüksek duyarlıklı troponin (hs-cTn) ile AKS tanısının yeterince ve uygun bir şekilde konulabildiği önerisinin değişkenlik gösterebildiğini akılda tutmalı. Uluslararası araştırmacıların tespitlerine göre bu durum özellikle bir hastanede troponin yüksekliği nedeniyle AKS şüphesi olan hastaların başka merkeze sevki sonrası yapılan tekrarlayan ölçümlerde ortaya çıkıyor.

Hs-cTn ölçümleri FDA tarafından onaylı kitler ve ölçüm metotları ile yapıldığında bile hastaların sadece %37.4’ünün (1027 ölçümden 384’ü) ölçümlerinin benzer karar kategorisinde olduğu görülmüş.

Julia Karady, MD (Massachusetts General Hospital ve Harvard Medical School, Boston) bu durumu şöyle özetliyor: “Biz böyle düşük bir konkordans ile karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Fakat şu an için sadece tek bir kan testinin kullanıldığı seri ölçüm önerisinin hala geçerli olduğunu söyleyebiliriz” Seri ölçümlerin bu konkordansı arttırıp arttırmayacağı sorusuna ise seri ölçümler ise bu konkordansın %74.8’e çıktığını ifade ediyor.

“Biz 0/2 saat algoritmasını test ettik ve bu öneri ile konkordansın 2 katına çıktığını gördük. Yani bu çalışmadan çıkacak ana sonuçlardan biri de klinik yönetim ve hastanın risk sınıflamasında seri ölçümlerin önemli bir yeri olmasıdır” dedi Karady.

Karady ve ark. bu bulguları Journal of the American College of Cardiology_. Dergisinde paylaştı. Klinisyenler bu araştırmada 3 farklı yüksek duyarlıklı ölçümü kullandılar:_Elecsys 2010 platform (Roche Diagnostics); ARCHITECT i2000SR (Abbott Diagnostics) ve hsVista (Siemens Diagnostics). Bu üçlünün hepsi de FDA onaylıydı.

Klinik karar verme açısından ölçüm metotlarının sonuçları “rule-out (dışla)” (Roche, Abbott ve Siemens için sırasıyla %87.2, %73.1 ve %78.5; P < .001) ve “observe (gözle)” (%9.5, %24 ve %17.8; P < .001) kararı için farklılık göstermekteydi. “Rule-in (dahil et)” önerisi için ise bir farklılık gözlenmedi (%3.3, %2.9 ve %3.7).

“Özellikle belirtmeliyiz ki bu araştırma tüm hasta gruplarında değil orta derecede AKS şüphesi olan seçili hasta grubunda yapıldı ve bu grup tüm acil servis başvurularının %20’sine denk geliyordu. Bu hasta grubunun önemi klinisyenlerin karar vermekte en fazla zorlandıkları grup olmasıydı ve bu yüzden sadece bu gruptaki sonuçlar değerlendirildi.” dedi Karady.

Bu çalışmadan yer alan tüm hastalar ROMICAT I ve II çalışmalarına dahil edilen AKS şüphesi olan hastalardı. 624 hastadan yapılan 1027 ölçümde (ort yaş: 52.8 ve %39.4’ü kadın) alt sınırın altında tespit edilen hastaların oranı Roche, Abbott ve Siemens için sırasıyla %56.3, %10.4 ve %41.2 olarak kaydedildi.


Önceki Yazı
HFpEF (Ejeksiyon Fraksiyonu Korunmuş Kalp Yetmezliği): Gerçekten Ne Olduğunu Biliyor muyuz?

Muhammed Keskin

Sultan 2. Abdülhamid Han EAH

sponsorlu icerik
SPONSORLU İÇERİK

İlgili Yazılar

Statinler Nonobstrüktif KAH olan hastalarda MI ve Mortaliteyi Azaltıyor
Ağustos 21, 2021
1 dak
© 2021, Tüm Hakları Saklıdır.

Kısayollar

Editör olunHakkımızdaİletişim

Sosyal Medya