ACS23CanlıGiriş

Statinler Nonobstrüktif KAH olan hastalarda MI ve Mortaliteyi Azaltıyor

Yazan Hasan Ali Barman
Kategori Koroner
Ağustos 21, 2021
1 dak okunur

ACS23 İstanbul, Teşekkür Ederiz🙏

Tekrar izleyin!
Tekrar İzleyin!

Bu çalışmanın amacı Statin tedavisinin, obstrüktif koroner arter hastalığı (KAH) olmayan yetişkinlerde kardiyovasküler olay riskini araştırmaktır.

Çalışma 2008-2017 yılları arasında, Danimarka’da KAH şüphesi nedeniyle koroner BT anjiyografi yapılan, ancak obstrüktif KAH saptanmayan (<%50 koroner stenozlu bireyler) 13,883 hasta ile, KAH olmayan 19,669 hasta dahil edilmiştir (ortalama yaş 56, %58’ kadın).

Hastalar ortalama 3,5 yıl takip edilmişlerdir. Non obstrüktif KAH olan grupta hastalar koroner arter kalsiyum skoruna göre hafif, orta ve şiddetli olarak 3 gruba ayrılmışlardır.

KAH olmayan grupta, Miyokard enfarktüsü (MI) veya tüm nedenlere bağlı mortalitenin birleşik son noktasının mutlak riski, KAH yükü ile anlamlı olarak ilişkili olup 1.000 hasta-yılı için olay oranı 4,13 (%95 güven aralığı [CI], 3,69-4,61) olarak saptanmıştır.

Hafif KAH olan grupta (koroner arter kalsiyum skoru [CACS] 0-99), olay oranı 7.74 (%95 GA, 6.88-8.71) olarak saptanmıştır.

Orta düzeyde KAH olan grupta, CACS (100-399) olay oranı 13.72’ye (%95 GA, 11.61-16.23) yükselmiştir.

Şiddetli düzeyde KAH, CACS ≥400 olan hastalarda olay oranı 32.47 (%95 GA, 26.25-40.16) saptanmıştır.

Statin tedavisinin, MI ve mortalite için çok değişkenli ayarlanmış hazard oranı KAH olmayan grupta 0,52 (%95 GA, 0,36-0,75), hafif KAH olan grupta 0,44 (%95 GA, 0,32-0,62), orta KAH olan grupta 0,51 (%95 GA, 0,34-0,75), şiddetli KAH olan grupta 0.52 (%95 GA, 0.32-0.86) ile ilişkilendirilmiştir.

Birincil sonlanım noktasını önlemek için tedavi edilmesi gereken tahmini sayı KAH olmayan grupta 92 (%95 GA, 61-182), hafif KAH olan grupta 36 (%95 GA, 26-58), orta KAH olan grupta 24 (%95 GA, 15-61) ve şiddetli KAH olan grupta 13 (%95 GA, 7-86) olarak saptanmıştır.

Bu çalışma sonucuna göre araştırmacılar, non-obstrüktif KAH hastalarında MI riskinin ve tüm nedenlere bağlı mortalitenin KAH yükü ile doğrudan ilişkili olduğu sonucuna varmışlardır.

Statin tedavisi, non-obstrüktif KAH olanlarda MI ve tüm nedenlere bağlı martalitede azalma ile ilişkilidir ve tedavinin mutlak faydası KAH yükü ile orantılıdır.

Bu gözlemsel verilere göre, koroner BT anjiyografide, kardiyak semptomları olan ancak obstrüktif KAH olmayan yetişkinlerde statin tedavisinin kullanımını desteklemektedir. Bu hasta grubunda yarar en yüksek KAH yüküne sahip olan bireylerde saptanmıştır.


Önceki Yazı
EXPLORER-HCM: Semptomatik Obstrüktif Hipertrofik Kardiyomiyopati Tedavisinde Mavacamten

Hasan Ali Barman

İÜ Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü

sponsorlu icerik
ZİYARET EDİN

İlgili Yazılar

PANOVISION: Hibrid IVUS-OCT ile Görüntüleme
Nisan 14, 2023
1 dak
© 2023, Tüm Hakları Saklıdır.

Kısayollar

Ana SayfaMobil UygulamaACS23Arşivİletişim

Sosyal Medya