ACS23CanlıGiriş

İleri Yaşam Desteği Klinik Uygulama Kılavuzu (ESC 2021) Avrupa Resüsitasyon Konseyi

Yazan Hasan Ali Barman
Kategori Koroner
Haziran 26, 2021
2 dak okunur

ACS23 İstanbul, Teşekkür Ederiz🙏

Tekrar izleyin!
Tekrar İzleyin!

Erişkin ileri yaşam desteği ile ilgili klinik uygulama kılavuzu, Nisan 2021’de Avrupa Resüsitasyon Konseyi (ERC) tarafından yayınlandı.

Erişkinlerde ileri yaşam desteği ile ilgili ERC kılavuzları, hem hastane içi hem de hastane dışı kardiyak arrestin önlenmesi ve tedavisine vurgu yapmaktadır.

Önemli değişikliklerin özeti

Bu kılavuzda gerek hastane içi gerekse de hastane dışında kardiyak arrest geçiren hastaların uyarıcı belirtilerinin olduğu ve bu arrestlerin çoğunun önlenebilir olabileceği konusunda daha fazla kabul vardır.

Minimum kesinti ve erken defibrilasyon ile yüksek kaliteli göğüs kompresyonları öncelikler olmaya devam etmektedir.

CPR sırasında, temel hava yolu teknikleri ile başlanılmalı, etkili ventilasyon sağlanana kadar kurtarıcının becerilerine göre adım adım ilerlenilmeli. Gelişmiş bir hava yolu gerekliyse, trakeal entübasyon başarı oranı yüksek olan kurtarıcılar trakeal entübasyon kullanmalıdır. Uzman görüş birliği, iki entübasyon denemesinde yüksek bir başarı oranının %95’in üzerinde olduğu yönündedir.

Adrenalin, kardiyak arrest ritmi asistoli veya nabızsız elektriksel aktivite gibi şok edilemez olan kardiyak arrest hastalarda mümkün olan en kısa sürede yapılmalı, VF veya nabızsız VT gibi şok edilebilir bir kardiyak arrest ritmi için 3 defibrilasyon denemesinden sonra kullanılmalıdır.

Kılavuz, teşhis için peri-arrest bakımda ultrasonunun (POCUS) artan rolünü kabul ederek, bunun yetenekli bir operatör gerektirdiğini ve göğüs kompresyonu sırasında kesintileri en aza indirme ihtiyacının altını çizmektedir.

Kılavuz, konvansiyonel ileri yaşam desteği önlemleri başarısız olduğunda veya belirli müdahaleleri (örn. koroner anjiyografi, perkütan koroner girişim (PCI), masif pulmoner emboli için pulmoner trombektomi, hipotermik kalp durmasından sonra yeniden ısınma) kolaylaştırdığında kardiyak arrest olan seçilmiş hastalar için bir kurtarma tedavisi olarak ekstrakorporeal CPR için artan kanıtları yansıtmaktadır.

Bu ERC kılavuzları, peri-arrest aritmilerin tedavisi için Avrupa ve uluslararası kılavuzlar ile benzer önerilerde bulunmaktadır.

Kardiyak Arrestin Önlenmesi

Kritik hastalığı olan veya kliniği bozulma riski taşıyan hastaları belirlemek için bir erken uyarı skorlama sistemi önerilmektedir. Aritmi şüphesi uyandıran aşağıdaki işaretler ve semptomlar araştırılmalıdır.

 • Senkop (özellikle egzersiz sırasında veya otururken veya sırt üstü yatarken)
 • Çarpıntı
 • Baş dönmesi
 • Ani nefes darlığı

Kardiyak Arrest Tedavisi

 • Vakit kaybetmeden kardiyopulmoner resüsitasyona (CPR) başlanmalı.
 • Hastanın ventriküler fibrilasyon (VF) veya nabızsız ventriküler taşikardi (pVT) içinde olduğu doğrulandıktan sonra bir kez defibrilasyon yapılmalı.
 • Göğüs kompresyonlarına devam edilmeli
 • CPR sırasında temel bir hava yolu tekniği ile solunum desteği başlatılmalı ve etkili ventilasyon sağlanana kadar ileri bir tekniğe ilerlenilmeli.
 • Endotrakeal entübasyon, yalnızca tecrübeli ve önceki girişimleri başarılı olan kurtarıcılar tarafından kullanılmalıdır.
 • Trakeal tüpün konumunu doğrulamak için dalgaform kapnografisi önerilmektedir.
 • Göğüs kompresyonlarındaki kesintileri en aza indirilmeli.
 • Şok verilemez ritmi (asistoli veya nabızsız elektriksel aktivite) olan kardiyak arrest hastalarına mümkün olduğunca erken adrenalin (1 mg) uygulanmalı.
 • Şok edilebilir ritmi (ventriküler fibrilasyon veya nabızsız ventriküler taşikardi) olanlar için, üç defibrilasyon denemesinden sonra adrenalin (1 mg) uygulanmalıdır.
 • Üç şok verildikten sonra VF/pVT’de olan hastalara amiodaron (300 mg) uygulanmalıdır.
 • Beş şok verildikten sonra VF/pVT’de olan hastalar için ek bir amiodaron dozu (150 mg) düşünülmelidir.
 • Kardiyak arrestin geri döndürülebilir nedenleri belirlenerek ve düzeltilmelidir.
 • Geleneksel ileri yaşam desteği teknikleri başarılı olmazsa, ekstrakorporeal CPR’yi bir kurtarma tedavisi olarak düşünülmelidir.

Önceki Yazı
Hipertrofik Kardiyomiyopatili Hastaların Tanı ve Tedavisine Yönelik 2020 AHA/ACC Kılavuzu: 10 Anahtar Nokta

Hasan Ali Barman

İÜ Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü

sponsorlu icerik
ZİYARET EDİN

İlgili Yazılar

PANOVISION: Hibrid IVUS-OCT ile Görüntüleme
Nisan 14, 2023
1 dak
© 2023, Tüm Hakları Saklıdır.

Kısayollar

Ana SayfaMobil UygulamaACS23Arşivİletişim

Sosyal Medya