ACSNextBoardİletişimGiriş

Hipertansiyon klinik uygulama kılavuzu

Yazan Hasan Ali Barman
Kategori Koroner
Mayıs 04, 2020
2 dak okunur

ACS21 | Teşekkür ederiz

Sempozyumun tekrarını şimdi izleyebilirsiniz!
Bağlanın!

International Society of Hypertension (ISH), Haziran 2020’de erişkinlerde hipertansiyon yönetimi ile ilgili bir kılavuz yayınladı. Bu yazı kılavuzun kısa bir özetini yansıtmaktadır.

Hipertansiyon Sınıflandırması

Ofis kan basıncı (KB) ölçümü
• Normal KB: <130 mmHg (sistolik [SKB]) ve <85 mmHg (diyastolik [DKB])
• Yüksek normal: 130-139 mmHg SKB ve / veya 85-89 mmHg DKB
• Evre 1 hipertansiyon: 140-159 mmHg SKB ve/veya 90-99 mmHg DKB
• Evre 2 hipertansiyon: ≥160 mmHg SKB ve/veya ≥100 mmHg DKB

Hipertansiyon Kriterleri

Ofis, ambulatuar ve evde yapılan ölçümlere göre (SKB / DKB [mmHg])
• Ofis KB: ≥140 ve/veya ≥90 mmHg
• Ambulatuar: 24 Saatlik ortalama ≥130 ve/veya ≥80 mmHg;
gündüz/uyanık iken ortalama ≥135 ve/veya ≥85 mmHg;
gece/uyku döneminde ≥120 ve/veya ≥70 mmHg
• Evde: ≥135 ve/veya ≥85 mmHg

Hipertansiyon Tanısı

Ofis ve ofis dışında KB ölçümleri
• İlk vizitte, her iki koldaki kan basıncını aynı anda ölçün. Tekrarlanan ölçümlerde kollar arasında >10 mmHg fark varsa, daha yüksek olan koldaki ölçüm kullanılmalıdır. Kollar arasında >20 mmHg fark saptanırsa, ileri değerlendirme yapmak gerekir.

• Ofis KB <130/85 mmHg: 3 yıl içinde tekrar KB ölçülmeli (risk faktörleri varsa 1 yıl sonra tekrarlanmalı)

• Ofis KB 130-159 / 85-99 mmHg: Ambulatuar veya evde KB ölçümü ile tekrar kontrol edilmeli, evde KB <135/85 mmHg veya 24 saatlik ambulatuar KB <130/80 mmHg ise, 1 yıl sonra tekrar ölçülmeli; evde KB ≥135 85 mmHg veya 24 saatlik ambulatuar KB ≥130/80 mmHg ise, hipertansiyon tanısı konur.

• Ofis KB >160/100 mmHg: Birkaç gün veya bir hafta içinde kontrol edilerek doğrulanmalıdır.

Tanısal Testler

Laboratuvar, elektrokardiyografi (EKG) ve görüntüleme
• Sodyum, potasyum, serum kreatinin, açlık glukoz düzeyleri, glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ve lipit profili
• Tam idrar testi
• Atriyal fibrilasyon, sol ventrikül hipertrofisi veya iskemik kalp hastalığı yönünden değerlendirme yapmak amacıyla EKG çekilmeli
• End organ hasarı veya sekonder hipertansiyondan şüpheleniliyorsa gerekli diğer testler yapılmalı

Hipertansiyon Tedavisi

Evre 1 hipertansiyon (140-159 / 90-99 mmHg)
• Yaşam tarzı değişikliği (sigarayı bırakma, egzersiz, kilo verme, tuz ve alkol alımını azaltma, sağlıklı beslenme)
• Yüksek riskli hastalar (kardiyovasküler hastalık, kronik böbrek hastalığı, diyabet veya end organ hasarı olan hastalar) ve 3-6 aylık yaşam tarzı değişikliğine rağmen kan basıncı yüksek seyreden hastalarda farmakoterapiye başlanmalıdır.

Evre 2 hipertansiyon ( ≥160/100 mmHg)
• Farmakoterapiye hemen başlanmalı
• Yaşam tarzı değişiklikleri önerilmeli

Hedef kan basıncı
• 3 ay içinde KB kontrolü sağlanmalı
• Kan basıncında en az 20/10 mmHg azalma hedeflenmeli, ideal olarak kan basıncı <140/90 mmHg altına düşürülmeli,
• <65 yaş altı: Tolere edilirse hedef KB <130/80 mmHg (ancak >120/70 mmHg üzerinde olmalı)
• ≥65 yaş üzeri: Tolere edilirse hedef KB <140/90 mmHg; bireyselleştirilmiş hedef kan basıncı, zayıf ve tedaviye tolerans gösterebilecek kişilerde düşünülebilir.

Farmakoterapi (KB, 3-6 aylık yaşam tarzı değişikliğine rağmen kontrol altına alınamazsa)

Düşük riskli Evre 1 hipertansiyon olan hastalarda, yaşlılarda (> 80 yaş) veya zayıf bireylerde monoterapi düşünülmelidir. İdeal olan günde tek doz ve tek hap kombinasyonları ile basitleştirilmiş bir tedavi şeklidir.

Siyahi olmayan hastalar için (gebe veya gebelik planı olmayan):

  1. Basamak: İki molekülden oluşan, düşük doz ilaç kombinasyonu kullanılmalı (anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü [ACEI] veya anjiyotensin-reseptör bloker [ARB] + dihidropiridin-kalsiyum kanal bloker [DHP-KKB])
  2. Basamak: Tedavi ikili tam doz kombinasyonuna yükseltilmeli
  3. Basamak: (üçlü kombinasyon): Bir tiyazid veya tiyazid benzeri diüretik eklenmeli
  4. Basamak: (dirençli hipertansiyon): Üçlü kombinasyona ek olarak spironolakton veya alternatif olarak amilorid, doksazosin, eplerenon, klonidin veya bir beta-bloker eklenmelidir.

Siyah hastalar için (gebe veya gebelik planı olmayan):

  1. Basamak: İki molekülden oluşan, düşük doz ilaç kombinasyonu kullanılmalı (örn. ARB + DHP-KKB veya DHP-KKB + tiazid / tiazid benzeri diüretik)
  2. Basamak: Tedavi ikili tam doz kombinasyonuna yükseltilmeli
  3. Basamak: (üçlü kombinasyon): Diüretik veya ARB veya ACEI ekleyin
  4. Basamak: (dirençli hipertansiyon): Üçlü kombinasyon artı spironolakton veya alternatif olarak amilorid, doksazosin, eplerenon, klonidin veya bir beta-bloker eklenmelidir.

Kaynak:

https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15026 Hypertension 2020;75:1334–1357


Önceki Yazı
Sosyal izolasyona bağlı kardiyovasküler olaylar artıyor mu?

Hasan Ali Barman

İÜ Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü

sponsorlu icerik
SPONSORLU İÇERİK

İlgili Yazılar

Statinler Nonobstrüktif KAH olan hastalarda MI ve Mortaliteyi Azaltıyor
Ağustos 21, 2021
1 dak
© 2021, Tüm Hakları Saklıdır.

Kısayollar

Editör olunHakkımızdaİletişim

Sosyal Medya