ACS23CanlıGiriş

LoDoCo2: Sekonder korumaya kolşisin ile yeni bir güç

Yazan Muhammed Keskin
Kategori Koroner
Eylül 11, 2020
1 dak okunur

ACS23 İstanbul, Teşekkür Ederiz🙏

Tekrar izleyin!
Tekrar İzleyin!

Anti-enflamatuvar bir ilaç olarak uzun yıllardır kullanılan kolşisine kronik hastalıklardan sekonder korumada yen bir destek geldi. Çift-kör LoDoCo2 çalışmasında standart tedaviye eklenen kolşisin ile kardiyovasküler olay insidansında üçte bir oranında azalma görüldü.
5000 hasta ve 29 aylık medyan takip süresine sahip bu çalışmada plasebo grubuna dahil edilen her 10 hastadan yaklaşık 1’inde kardiyovasküler ölüm, miyokard enfarktüsü, iskemik inme ve iskemi-kaynaklı-koroner-revaskülarizasyonu gibi primer sonlanım noktalarından en az birine ulaşıldı. Bu risk kolşisin grubunda %33 daha düşüktü.

Günlük 0.5 mg’lık düşük doz kolşisinin faydaları kısa ve uzun dönemde sekiz sekonder sonlanım noktasının beşinde görüldü. Birleşik major kardiyak olay insidansı %30 azalmakla beraber miyokard enfarktüsü ve iskemi-kaynaklı koroner revaskülarizasyonu gibi tekli sonlanım noktalarının insidansında da ciddi azalma gözlendi.

Dijital Avrupa Kardiyoloji Kongresi (ESC)-2020’de konuşan baş araştırmacı Mark Nidorf (MD, MBBS, GenesisCase, Batı Avusturalya) “Kolşisin, birçok farlı klinik alt gruptaki cesur ve kararlı etkisi sayesinde rutin klinik pratiğimizdeki hastalar için faydalı bir ilaç olabileceğini gösterdi” dedi. Sonuçlar eş zamanlı olarak New England Journal of Medicine (NEJM)’de de yayınlandı.

“CANTOS, COLCOT ve LoDoCo2 gibi üç büyük çift-kör ve plasebo-kontrollü çalışmanın sonuçları oldukça uyumlu olup günlük pratiğimizi etkileyecek kanıta sahiptir” dedi Paul Ridker (MD, MPH, Kardiyovasküler Hastalıklar Önleme Merkezi Direktörü, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts).

Çalışmanın resmi tartışmacısı Massimo Imazio (MD, Prof, University of Turin, Italy) ucuz bir gut ilacı olan kolşisinin kardiyovasküler hastalıklarda kullanımının yeniden değerlendirilmesini önererek “Yazarları bu iyi dizayn edilmiş büyük randomize çalışma için tebrik ediyorum. Ben tolere edildiği sürece, kolşisinin kronik koroner sendromun sekonder korumasında etkili ve güvenli bir tedavi olduğunu ve bu çalışmayla bunu ispatladığını düşünüyorum” dedi.
Imazio kolşisinin bu etkisini daha küçük hasta grubuyla yapılan LoDoCo çalışmasında da gösterdiğini fakat her 10 hastadan 1’inin gastrointestinal yakınmalar nedeniyle ilacı tolere edemediğini belirtti. LoDoCo2’de araştırmacılar hastaların ilacı tolere etmesi için yükleme dozu olmadan 30-günlük başlangıç periyodu belirlediler. Çalışmanın her iki kolundaki hastaların %90’ı ilacı kullanmaya devam ederken %3.4’ü yan etkiler nedeniyle ilacı bıraktı.

Imazio, ilacın potansiyel yan etkilerinin ve başta statinler olmak üzere ilaç etkileşimlerinin klinisyenlerin aklında bulunması gerektiğini belirtti ve ekledi; “Bu ilacı kullanan hastalarda özellikle tam kan sayımı, kreatin kinaz (CK) ve transaminazları içeren kan testlerinin sürekli olarak yapılması gerekmektedir”.

Kaynak:

N Engl J Med 2019; 381:2497-2505. doi: 10.1056/NEJMoa1912388


Önceki Yazı
Yeni ESC/EACTS Atriyal Fibrilasyon Kılavuzunda Gözüme Çarpan 7 Görüş

Muhammed Keskin

Sultan 2. Abdülhamid Han EAH

sponsorlu icerik
ZİYARET EDİN

İlgili Yazılar

PANOVISION: Hibrid IVUS-OCT ile Görüntüleme
Nisan 14, 2023
1 dak
© 2024, Tüm Hakları Saklıdır.

Kısayollar

Ana SayfaMobil UygulamaACS23Arşivİletişim

Sosyal Medya