ACS23CanlıGiriş

ACC 2021 Atlet Kalbi Kılavuzu

Yazan Hasan Ali Barman
Kategori Yapısal
Ağustos 21, 2021
4 dak okunur

ACS23 İstanbul, Teşekkür Ederiz🙏

Tekrar izleyin!
Tekrar İzleyin!

Bu yazıda ACC 2021 Atlet kalbi özetlenmiştir. Bu özette profesyonel sporcuların kardiyovasküler bakımını, kalıtsal kardiyomiyopatileri ve atletik popülasyonlarda EKG yorumlamasını ele almaktadır. Klavuzun tüm metni eylül sonunda yayınlanacaktır.

Konjenital Kardiyoloji

Düzeltici kalp cerrahisi öyküsü olan hastalar pediatrik ve yetişkin doğuştan kalp hastalığı (DKH) uzmanlarının dahil olduğu takım tarafından değerlendirilmelidir.

Konjenital kalp hastalığı olan sporcular için dikkat edilmesi gereken noktalar; öykü (yaş, anomali türü, önceki müdahale türü ve zamanlaması, spor türü), fizik muayene (her iki koldan kan basıncı), elektrokardiyogram (EKG), stres testi ve görüntüleme yer alır.

AHA/ACC Task Force 4 DKH olan sporcular için oyuna geri dönüşü ve uygunluk tavsiyelerini ayrıntılı olarak veren mükemmel bir kaynaktır.

Koarktasyon hiçbir zaman tam olarak tedavi edilemez, çünkü bu hastalar hipertansiyon, yeniden koarktasyon gelişimi, anevrizmal hastalık, biküspit aort kapak, sol taraflı obstrüktif lezyonlar ve beyin anevrizmalarına yatkındırlar.

Semptom varlığında potansiyel koroner anomalilerin araştırılması gerektirmektedir, ancak bu vakalarda EKG ve egzersiz stres testleri genellikle normal olduğundan, test öncesi yüksek olasılığı olanlar daha fazla görüntülemeyi hak eder.

Profesyonel atletler

 • Risk sınıflandırma araçları kullanılırken, sporcunun riskini saptamak için kullanılan verilerin uygunluğu kontrol edilmeli ve performans arttırıcı maddeler ile Lipoprotein(a) gibi geleneksel olmayan risk faktörlerini de hesaba katmak gerekiyor.
 • Primer korunmaya odaklanıp, aile öyküsü (varolan durum dışında, kişi kimdir ve risk faktörleri nelerdir), sigara, hipertansiyon (egzersiz kan basıncı dahil) ve lipid yönetimine bakılmalıdır.
 • Dr. Aaron Baggish’in Riski Azaltmak için önerileri; Kardiyovasküler (CV) risk faktörlerini ele alın, Sağlığı performansa karşı tartışın, Yıllık periyodiklik planı, Isınma/soğutma hareketlerine öncelik verin, Bir virüse saygı gösterin, Uyarı işaretlerini dinleyin.
 • Hastaları tekrar spora yönlendirirken, geçirilen olayları dikkate alın: stabil angina nedeniyle tek damara perkütan koroner girişim (PCI) uygulanması, sol ventrikül disfonksiyonu ile sonuçlanan bir koroner arter bypass cerrahisinden (CABG) çok farklıdır.
 • Aort anevrizmaları için: tam ağırlık kaldırma sınırlarına daha az odaklanın ve bunun yerine maksimum ağırlıktan kaçının ve bir egzersizin sonunda bir gözcüye veya zorlamaya ihtiyaç duymanın aşırı eforun bir göstergesi olduğunu kabul edilmelidir.

Genetik Test: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Klinik fenotip doğru yapılmalı, herkes için genetik danışmanlığı pre-test olarak düşünülmeli, “pre-test” olasılığının önemini anlaşılmalı ve genetik kardiyolojide uzmanlık aranmalıdır.

Belirsiz öneme sahip varyantlara dikkat edilmelidir.

Sporcuda Baş dönmesi

Ortostatik hipotansiyon yarıştan önce nadir görülür, ancak ultra dayanıklılık egzersizi sonrasında çok yaygındır. Egzersizden sonra senkop meydana gelirse , bu daha iyi huylu bir nedendir ve davranış değişiklikleri ile yönetilebilir, ancak senkop egzersiz sırasında ortaya çıkarsa , potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir sorundan şüphelenilmelidir.

Senkopun değerlendirilmesinde öykü ve fiziksel tanıda dikkat edilmesi gereken noktalar:

“Senkopu” “kollaps”tan ayırt edilmeli

Olay sonrası durum (yani postiktal/inkontinans vs. hızlı iyileşme olup olmadığına bakılmalı)

Her iki kol ve bacaklarda ortostatik yaşamsal belirtiler ve ölçümler

Zamanlama: egzersiz sırasında veya sonrasında

prodromal semptomlar varlığı

Vücut pozisyonu

Ailede ani ölüm öyküsü

Nabızlar ve üfürümler

Uygun yaşam belirtileri: 10 dakika sırtüstü yatırılıp ardından 5-10 dakika sessizce ayakta durulmalı. Kan basıncının geç düşmesi (3 dakika sonra) nörolojik veya otonomik bir senkop nedeni ile daha tutarlıdır, oysa sistolik kan basıncının (SBP) 1 dakika içinde 40 mmHg’ye düşmesi normal olabilir.

Gençlerde Ani Ölüm

 • “Anormal otopsi” (kardiyomiyopatiler, miyokardit, koroner hastalık, aritmojenik sağ ventriküler kardiyomiyopati, aort diseksiyonu, koroner anomaliler) ya da “açıklanmayan otopsi” (uzun QT sendromu, Brugada, katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi, “idiyopatik ventriküler fibrilasyon”).
 • Hayatta kalan aile üyelerinin değerlendirilmesi: klinik tarama, genetik testler ve önleme.

EKG Taraması

 • Sporcularda tam sağ dal bloğu sık gözlenir (%2.5) ancak Brugada paterninde geniş tabanlı R’ ile Brugada paterninden ayırt edilebilir.
 • Lateral/apikal derivasyonlardaki T dalgası inversiyonları normal değildir ancak özellikle J noktası yükselmesi olan Siyahi atletlerde anterior prekordiyal derivasyonlarda normal kabul edilebilir.

Sporcularda Aritmiler

 • Antrenman, istirahatte sinüs bradikardisine yol açabilir, bu durum bradikardiye veya egzersizle kronotropik yetersizliğe değildir.
 • Bir sporcuya kalp pili yerleştirirken, ayarları atletik performans için tamamen optimize etmek için birkaç ayarlama gerekebileceği beklentisini belirlemek gerekiyor.
 • Bazett formülü QT aralığını düzeltmek için en yaygın kullanılan formüldür.

Hipertrofik Kardiyomiyopati ( HCM)

 • Olası HCM’li hastalara danışmanlık yaparken, her birey için risk belirsizliğini kabul edin ve ilk değerlendirmenin “tek ve bitmiş” bir değerlendirme olmadığını kabul edin. Risk en az yılda bir kez değerlendirilmelidir.
 • Riski azaltmak için öneriler: başkalarıyla birlikte antrenman yapın, bir acil eylem planına sahip olun, otomatik eksternal defibrilatöre kolay erişim, kademeli olarak oyuna geri dönüş, bol sıvı alımı ve yıllık risk değerlendirmesi.
 • Ilımlı bir hipertrofi düzeyi, ani kardiyak ölüm (AKÖ) riski açısından mutlak güven verici değildir.

Wolff-Parkinson-White (WPW) Sendromu

 • Aralıklı preeksitasyon daha iyi huyludur ve rutin takip kabul edilebilir. Kalıcı preeksitasyonu olan sporcularda daha iyi huylu bir fenotipi gösteren stres testi preeksitasyon kaybını aramak için bir stres testi yapılmalıdır.
 • EKG izlerini daha net görebilmek için EKG hızı 50 mm/sn’ye yükseltilmiş bir bisiklet stres testi tercih edilir.

Egzersiz Testi ve Kardiyopulmoner Egzersiz Testi (KPET)

 • Protokolü sporcunun sporuna göre özelleştirin ve testler arasında farklı zamanlarda tutarlılığı koruyun: bisikletçiler için bisikletler, koşucular için koşu bantları, kürekçiler için kürek makinesi (mümkünse). Semptomları tekrarlamayan bir test yararsız olduğu için sporcu istemli yorgunluğa itilmelidir.
 • Uzun süredir devam eden çok damar koroner hastalığı olan kondisyonlu profesyonel sporcularda iskemik önkoşullandırma nedeniyle iş yükünün sınırlarına kadar EKG değişiklikleri göstermez.
 • Koşu bandı yerine bisiklet kullanmak, peak VO2’de %10-15’lik bir düşüşe neden olabilir.
 • KPET’ler arasında ne kadar değişkenlik beklenmelidir? Makul günlük değişkenlik, bir antrenman sezonu boyunca %3-5, ancak %15’e kadardır.

COVID-19

 • Yüksek duyarlılıklı troponin, miyoperikarditte hemen hemen her zaman yükselir; bu nedenle, bir hastayı yüksek troponinler olmadan yalnızca görüntülemeye dayalı tanı konmamalıdır.
 • Birkaç makale, COVID-19 ile ilişkili hafif anormal kardiyak görüntüleme bulguları olan sporcuları tanımlamaktadır, ancak bunların olumsuz klinik olaylarda bir artışa dönüşüp dönüşmediği belirsizdir.
 • Son zamanlardaki büyük, çok merkezli çalışmalar, profesyonel sporcularda COVID sonrası kardiyak hasar prevalansının çok düşük olduğunu tespit etmede güven verici olmuştur.

Koruyucu Kardiyoloji ve Kardiyak Rehabilitasyon

 • Aktivite ile koroner kalsiyum arasında U şeklinde bir eğri vardır, ancak bu, KV olay riskinin artmasıyla ilişkilendirilmemiştir.
 • Artan atriyal fibrilasyon riski, haftalık aşırı egzersiz miktarlarında (haftada 100 MET-saat veya 4.000 saatten fazla) ortaya çıkar.
 • Kardiyak rehabilitasyon için uygun tanılar arasında miyokard enfarktüsü (MI), PCI, CABG, stabil angina, kapak tamiri veya replasmanı, stabil kronik kalp yetmezliği ve kalp nakli yer alır. Kardiyak rehabilitasyonun temel taşları arasında egzersiz, beslenme, sağlık psikolojisi ve koruyucu tıbbi bakımdaki en iyi uygulamalar yer alır.

Önceki Yazı
Statinler Nonobstrüktif KAH olan hastalarda MI ve Mortaliteyi Azaltıyor

Hasan Ali Barman

İÜ Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü

sponsorlu icerik
ZİYARET EDİN

İlgili Yazılar

EXPLORER-HCM: Semptomatik Obstrüktif Hipertrofik Kardiyomiyopati Tedavisinde Mavacamten
Temmuz 10, 2021
1 dak
© 2023, Tüm Hakları Saklıdır.

Kısayollar

Ana SayfaMobil UygulamaACS23Arşivİletişim

Sosyal Medya