ACSNextBoardİletişimGiriş

ACC/AHA Kapak Hastalıkları Güncellemesi Daha Az İnvaziv Yaklaşımı Destekliyor

Yazan Muhammed Keskin
Kategori Yapısal
Şubat 05, 2021
2 dak okunur

ACS21 | Teşekkür ederiz

Sempozyumun tekrarını şimdi izleyebilirsiniz!
Bağlanın!

2020 ACC/AHA kılavuzu, artık transkateter aort kapak implantasyonunun (TAVİ) yaşlı bireylerde cerrahi yaklaşıma tercih edilmesini, cerrahi açısından yüksek riskli hastalarda transkateter uç-uca mitral kapak tamirini ve komplike hastaların kapak işlemleri için tecrübeli merkezlere sevk edilmesini öneriyor.

Yeni kılavuz, 2014’teki kılavuz ve 2017’deki güncellemenin yerini alarak 17 Aralık 2020’de eş zamanlı olarak Circulation ve JACC dergilerinde yayınlandı.

Catherine M. Otto (Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi, J. Ward Kennedy-Hamilton Kardiyoloji Kürsüsü Başkanı ve Prof. Dr.) yeni kılavuz için “Çok ciddi değişiklikler oldu” dedi.

Transkateter İşlemlerin Genişleyen Kullanımı

Otto, “Büyük değişikliklerden biri; yaşam şansının artmasını sağlayan uzun ömürlerinden dolayı cerrahiden ziyade transkateter kapaklar artık hastaların büyük bir kısmı için ilk tercih edilen yaklaşım oldu. Eskiden prostetik kapakların ilk olarak uygulandığı hastalar artık tek veya birkaç gece hastanede kalarak kapak değişimi olabilecekler” dedi.

2020 kılavuzu ayrıca mitral kapak replasmanı veya tamiri için cerrahi bakımdan yüksek riskli hastalarda transkateter yaklaşımı öneriyor.

“Biz mitral kapak için cerrahi tamiri mükemmel uzun-dönem sonuçları nedeniyle hala öneriyoruz. Fakat cerrahi açıdan yasaklı veya yüksek riskli hastalarda artık transkateter tamir veya replasman gibi seçeneklerimiz var. İşlem daha basit ve büyük bir insizyon ihtiyacı ve uzun hastane yatışı gerektirmiyor” diye ekledi Otto.

Kalp Kapak Hastalıkları için Katmanlı Yaklaşım

Kılavuzdaki üçüncü anahtar değişiklik ise ABD sağlık sisteminin katmanlı bir yaklaşıma geçmesinin önerilmesi oldu. Bu öneride komplike durumdaki hastaların işleminin yüksek volümlü ve üst düzey merkezlerde yaptırılması önerilirken durumu daha basit olan hastaların işleminin ise birinci basamak kalp kapağı merkezlerinde yapılabileceği vurgulandı.

Otto, “Daha karmaşık hastalar, uygun şekilde tedavi edilmek için genellikle multidisipliner bakıma ihtiyaç duyarlar. Onları uzman bir merkeze göndermek daha mantıklıdır” dedi.

“Daha basit, temel prosedürlere ihtiyaç duyan hastalar primer kapak merkezinde görülebilir. Daha karmaşık bir prosedüre ihtiyaç duyanlar ise daha yüksek hacimli merkezlere gitmesi önerilir. Bu nedenle, bu kılavuzun yapmaya çalıştığı şeyin önemli bir kısmı, doktorları hastalarını doğru merkeze sevk ettirmektir.

Merakla Bekleniyordu

“2020 AHA/ACC kılavuzu merakla bekleniyordu,” diye belirttiler Dr. Anthony A. Bavry, MD, MPH (UT Southwestern Medical Center, Dallas, Texas) ve Dr. George J. Arnaoutakis, MD (Florida Health, Gainesville, Florida) Circulation’da eş zamanlı olarak kılavuzla birlikte yayınlanan perspektif makalesinde.

Bavry ve Arnaoutakis, ABD sağlık sisteminin kademeli bir yaklaşıma geçmesi yönündeki kılavuz tavsiyesini onaylıyor.

“Mükemmel sonuçları dengelemek ve tedaviye erişimi tehlikeye atmamak için, 2020 rehberi, sağlık sistemimizin kapak hastalığının tedavisinde seviye 1 ve seviye 2 merkezleri tanıdığımız kademeli bir yaklaşıma geçmesini tavsiye ediyor” diye belirtiyorlar.

“Seviye 1 Kapsamlı Kalp Kapak Merkezi, Kılavuz için önemli ve yeni bir giriştir,” diye belirtiyorlar. “Seviye 1 Merkez, sunulan prosedürlerin derinliği ve genişliği ile tanımlanır. Daha düşük hacimli merkezlerde mükemmel sonuçlar mümkün olsa da, literatür, kapak prosedürlerinin daha yüksek hacimli merkezlerde mükemmel sonuç ve düşük mortalite ile ilişkili olduğunu desteklemektedir.”

Yazarlar, seviye 2 birincil kapak merkezlerinin, seviye 1 merkezleriyle aynı kapak prosedürlerinin çoğunu sunduğunu, ancak kapsamlarının sınırlı olduğunu belirtiyorlar.

“Örneğin, alternatif giriş yollu TAVR, valve-in-valve TAVR, transkateter uç uca mitral kapak onarımı, paravalvüler leak kapatma ve perkütan mitral balon komissurotomi gibi özel prosedürlerin 1. seviye merkezde gerçekleştirilmesi önerilir.”

Bavry ve Arnaoutakis, transkateter kapak tedavilerinin “hastalara daha az invaziv bir tedavi seçeneği sunan heyecan verici ve dinamik bir alan” olmaya devam ettiğini belirtiyor. Ayrıca, daha yeni, daha az invaziv tedavilerin artıları ve eksilerinin, 50 yıldan uzun süredir çalışılmış ve rafine edilmiş cerrahi prosedürlerin faydalarına karşı tartılması gerektiği konusunda uyarıyorlar.

Kalp kapak hastalığı olan hastaların birçok seçeneği vardır ve mekanik bir kapak veya biyoprotez kapak gibi konularda bilinçli kararlar vermek veya kateter temelli bir yaklaşıma karşı geleneksel bir cerrahi prosedür uygulamak gibi konularda yardıma ihtiyaç duyacaktır. Bavry ve Arnaoutakis, “Aşırı yaş veya risk durumundaki diğer hastalar, bir yöne veya diğerine daha net bir şekilde eğilecekler” diye ekliyor.

“Genel olarak, 2020 Rehberi, Kalp Kapağı Takımı için yararlı bir çerçeve sunan kapsamlı bir belgedir” diyerek yorumladılar.

Kaynak: Circulation 17 Aralık 2020, https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000932


Önceki Yazı
Sol Elini Kullananlar Kardiyoloji Eğitiminde Özel Zorluklarla Karşılaşıyor

Muhammed Keskin

Sultan 2. Abdülhamid Han EAH

sponsorlu icerik
SPONSORLU İÇERİK

İlgili Yazılar

ACC 2021 Atlet Kalbi Kılavuzu
Ağustos 21, 2021
4 dak
© 2021, Tüm Hakları Saklıdır.

Kısayollar

Editör olunHakkımızdaİletişim

Sosyal Medya