ACSReplayGiriş

Koroner YBÜ Komplikasyonların Önlenmesine İlişkin Yeni AHA Bildirimi

Yazan Hasan Ali Barman
Kategori Koroner
Ocak 15, 2021
2 dak okunur

ACS22 Çeşme, 23-25 Eylül 2022

ACS22 sayfasını ve programı inceleyin!
ACS22'ye Gidin

Koroner YBÜ Komplikasyonların Önlenmesine İlişkin Yeni AHA Bildirimi

Amerikan Kalp Cemiyeti (AHA) tarafından yayınlanan yeni bir bilimsel açıklamada, koroner yoğun bakım ünitesindeki (KYBÜ) hastalar için, günlük vizitlerde yatak başı kontrol listesinin kullanılması önerilmektedir. Bu kontrol listesi hasta bakımının optimize edilmesinde, enfeksiyonların ve diğer yaygın komplikasyonların önlenmesinde yardımcı olabilecektir.

Bu makaleyi hazırlayan grubunun başkanı Christopher B. Fordyce “KYBÜ’lerin primer kardiyovasküler hastalıkları olan hastalarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda diğer kompleks komorbiditeleri olan hastaları da tedavi edecek şekilde geliştiğini” belirterek, “Genel YBÜ’lerin bu alanda birkaç kılavuzu varken, KYBÜ alanında kompleks kalp hastalarına veya kardiyovasküler alanda eğitilmelerine yönelik özgün bir veri olmadığını” dile getirdi.

“Bu makale, önemli komplikasyonları vurgulamakla birlikte, bunları önlemek için geliştirilen stratejileri açıklıyor ve halihazırda bir sistemi olmayan KYBÜ ‘ler için bir çerçeve sağlıyor,” dedi.

28 sayfalık bu makale, Circulation’ da yayınlandı.

KYBÜ’deki En İyi Uygulamalar

Makale grubu, modern KYBÜ’lerde sık karşılaşılan, potansiyel olarak önlenebilir komplikasyonları önlemek için stratejileri değerlendirerek kanıta dayalı uygulamaları gözden geçirmektedir.

Grup, sık görülen komplikasyonları önlemek için en iyi uygulamaları içeren bir kontrol listesi geliştirmeyi amaçladı.

Yazarlar, el hijyeninin enfeksiyonun önlenmesinin temel taşı olduğunu belirterek, KYBÜ personeli patojenlerin varlığını izlemeli, ekipmanların uygun şekilde temizlenmesini ve sıkı dezenfekte edilmesini tavsiye etmektedir.

Potansiyel enfeksiyonun temel kaynakları arasında kateterler, mekanik dolaşım desteği ve ventilatörler bulunmakta olup, bu cihazların uzun süre kullanımının enfeksiyon riskini artırdığı belirtilmiştir. Grup, ilişkili enfeksiyon riskini azaltmak için invaziv cihazların olabildiğince kısa bir süre kullanılmasını önermektedir.

Mekanik ventilasyon gerektiğinde, uygun olan hastalarda noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon düşünülmelidir. Grup, ventilatörden çıkarılmaya hazır olan hastaları belirlemek için günlük spontan solunum denemesi de dahil olmak üzere ekstübasyon başarısını tahmin etmek için bir takım araçların kullanılmasını önermektedir.

Acil durumlarda enfeksiyon oranları ve diğer komplikasyonların daha yüksek olması nedeniyle, mümkün olduğunca acil durum prosedürlerinden kaçınmak için invaziv prosedürlere ve cihazlara olan ihtiyacı önceden tahmin etmenin önemli olduğunu belirtmektedir.

KYBÜ hastalarının üçte birini etkileyen YBÜ kaynaklı kas güçsüzlüğüne karşı koruma sağlamak için rutin erken mobilizasyon protokollerini KYBÜ yönetim planlarına dahil etmeyi tavsiye etmektedirler.

Yazarlar, kontrol listesinin günlük KYBÜ vizitlerine dahil edilmesinin, gastrointestinal komplikasyonları, beslenme komplikasyonlarını, ilaç kullanım hatalarını ve YBÜ ortamlarında yaygın olan advers ilaç olaylarını en aza indirmeye de yardımcı olabileceğini belirttiler.

Fordyce, “Koroner yoğun bakım büyüyen bir alan olup, KYBÜ’ye kabul edilen hastaların bakımını optimize etmek için stratejiler uygulanması gerektiğine acil ihtiyaç olduğunu” belirtti.

“Bu stratejiler, KYBÜ uzmanlarının bu hasta popülasyonundaki komplikasyonları tahmin etmelerine ve önlemelerine yardımcı olabilir, bu nedenle yoğun bakım ekiplerini bu stratejileri uygulamaya teşvik ediyoruz” diye ekledi.

Circulation. 29 Ekim 2020’de çevrimiçi olarak yayınlandı.


Önceki Yazı
Arrest Sonrası Koroner Anjiyografi Yapılan Hastalarda Sağkalım

Hasan Ali Barman

İÜ Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü

sponsorlu icerik
UYGULAMAYI İNDİRİN

İlgili Yazılar

Statinler Nonobstrüktif KAH olan hastalarda MI ve Mortaliteyi Azaltıyor
Ağustos 21, 2021
1 dak
© 2022, Tüm Hakları Saklıdır.

Kısayollar

Ana SayfaACS Pro AppACS22İletişim

Sosyal Medya