ACSACS22BoardİletişimGiriş

REDUCE-IT: Yüksek doz EPA, kardiyovasküler olayları azaltıyor mu?

Yazan Alp Burak Çatakoğlu
Kategori Koroner
Aralık 02, 2020
1 dak okunur

ACS22 Çeşme, 23-25 Eylül 2022

Şimdi ön kayıt yaptırın!
Kayıt olun!

New Orleans’ta ACC.19’da sunulan REDUCE-IT çalışmasının sonuçlarına göre, Icosapent etil, statin kullanan kardiyovasküler risk faktörleri olan hastalarda, ki buna yüksek trigleserid seviyesi olanlar da dahil, toplam iskemik olayları önemli ölçüde azaltır.REDUCE-IT çalışması, daha önceden, icosapent etilin, kardiyovasküler ölüm, fatal olmayan miyokard enfarktüsü (MI), fatal olmayan inme, koroner revaskülarizasyon veya kararsız angina için hastaneye yatışın birincil bileşik son noktalarının ilk oluşumunu azalttığını göstermişti. Bu son REDUCE-IT analizinde, Deepak L. Bhatt, MD, MPH, FACC ve diğer araştırmacılar, icosapent etilin toplam iskemik olaylar (ilk ve sonraki olaylar) üzerindeki etkisini araştırmıştır.

Toplam 8,179 hasta, 4 g / gün icosapent etile veya plaseboya randomize edildi ve median 4.9 yıl takip edildi. Hastalarda açlık trigliseritleri ≥135 mg / dL ve <500 mg / dL ve LDL-C> 40 mg / dL ve ≤100 mg / dL idi. Hastaların %70’inde ateroskleroz öyküsü,% 29’unda diyabet vardı. Takip ziyaretleri 4 ay, 12 ay ve sonrasında 1.612 olay gerçekleşene kadar yıllık olarak planlandı. Birincil son nokta, ilk ve takip eden iskemik olayların toplamıydı (kardiyovasküler ölüm, ölümcül olmayan MI, ölümcül olmayan inme, koroner revaskülarizasyon veya kararsız angina için hastaneye yatış).

Genel olarak, 1.906 (% 55.2) ilk birincil son nokta olayı ve 1.303 (% 44.8) tekrarlayan birincil son nokta olayıyla birlikte 2.909 birincil son nokta olayı vardı. Toplam primer son nokta olay oranları, icosapent etil ve plaseboya karşı her 1000 hasta yılında 89’dan 61’e düşürüldü (p <0.0001). Icosapent etil ile toplam iskemik olaylarda % 30’luk bir nispi risk azalması, ikinci olaylar için % 32, üçüncü olaylar için % 31 ve dördüncü ve daha fazla olaylar için % 48 azalma oldu. Birincil bitiş noktasının her bir bileşeni için toplam olaylar da önemli ölçüde azaltıldı.

Araştırmacılar, icosapent etilin, sadece statin tedavisi alanların aterosklerotik olaylarının toplam yükünü daha da azaltmak için önemli bir ek tedavi seçeneği olduğu sonucuna vardılar.


Önceki Yazı
FFR rehberliğinde PCI uygulaması OCT ile saptanabilecek yüksek riskli plakların atlanmasına sebep olabilir: COMPARE

Alp Burak Çatakoğlu

Liv Hospital, İstinye Üniversitesi

sponsorlu icerik
SPONSORLU İÇERİK

İlgili Yazılar

Statinler Nonobstrüktif KAH olan hastalarda MI ve Mortaliteyi Azaltıyor
Ağustos 21, 2021
1 dak
© 2022, Tüm Hakları Saklıdır.

Kısayollar

Editör olunHakkımızdaACS22İletişim

Sosyal Medya