ACS23CanlıGiriş

Retrospektif çalışmaya göre, testosteron tedavisi MI sonrası mortaliteyi azaltmaktadır, ancak tartışma devam ediyor

Yazan Alp Burak Çatakoğlu
Kategori Koroner
Temmuz 30, 2019
3 dak okunur

ACS23 İstanbul, Teşekkür Ederiz🙏

Tekrar izleyin!
Tekrar İzleyin!

Bu çalışmanın testosteron tedavisi ve KV riski konusunda tartışmayı durdurması pek mümkün değil, uzmanlar özel bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

Bu tartışmayı destekleyen çeşitli araştırmalardan sonra, retrospektif bir kohort analizi, MI öyküsü olan erkeklerde, testosteron replasman tedavisinin (enjeksiyon, jel veya yama yoluyla) koruyucu bir etkisi olabileceğini göstermektedir.

Spesifik olarak, testosteron seviyesi normalize edilmiş erkeklerde, replasmana rağmen testosteronu düşük olanlara veya testosteron tedavisini hiç denememiş erkeklere göre, tüm nedenlere bağlı ölüm riski daha düşüktü. Öte yandan, çalışma MI riski üzerinde kayda değer bir etki bulamadı.

Baş yazar Rajat S. Barua, PhD (Kansas City VA Tıp Merkezi, MO), “Çalışmamız, körlemesine testosteron tedavisini desteklemiyor” dedi. “Aslında vurguladığı nokta, testosteron tedavisini uygun şekilde taramanız, seçmeniz ve dozlamanız gerektiğidir.”

Bununla birlikte, bu alandaki diğer uzmanlar, çalışma metodolojisi ve sonuçlara göre herhangi bir şey çizme kabiliyeti ile ilgili kaygıları ortaya çıkaran bulgular hakkında daha net bir görüşe sahipti.

Tartışma devam ediyor

Testosteron replasman tedavisi ve KV olaylar arasındaki bağlantı tartışılmaya devam etmektedir. Doğrudan tüketiciye yönelik reklamlar nedeniyle, 2015’te FDA, yalnızca laboratuvarda düşük testosteron düzeyleri olan erkekler için uygun olduğunu ifade etmişti.

Ancak FDA, KV sonuçlarına ilişkin: “FDA, testosteron kullanımıyla ilişkili olası bir artmış kardiyovasküler risk olduğu sonucuna vardı. Bu çalışmalar, testosteron ile tedavi edilen yaşlanan erkekleri içermektedir. Bazı çalışmalar testosteron tedavisi ile ilişkili MI, inme veya ölüm riskinin arttığını, bazıları ise artmadığını bildirdi.”

Sonuçların değişken olması, popülasyonların heterojen olmasına, testosteron dozajının standart olmamasına ve verilerin retrospektif olmasına bağlanabilir. Titiz tasarlanmış prospektif çalışmalar eksiktir. Nitekim, Barua makalenin baş yazarı Olurinde A. Oni MBBS, MPH (Kansas City VA Tıp Merkezi) ve meslektaşları ile birlikte, bu eksikliği kabul ettiler: “Testosteron replasman tedavisinin kardiyovasküler etkilerine dair anlayışımız, yeterince gücü olan, prospektif ve uzun süreli takip içeren klinik çalışmalar ile daha da pekişecektir.”

American Journal of Cardiology’de online yayınlanan makale, testosteron tedavisi ile KV sonuçları arasındaki çelişkili bağlantıyı çözebilecekmiş gibi durmuyor.

Geçirilmiş MI alt grubu

Barua’nın grubu daha önceki bir makalede, testosteron tedavisinin, geçirilmiş MI veya inme öyküsü olmayanlarda MI, inme ve ölüm riskini azalttığını rapor etmişti. Bu çalışma, MI öyküsü olanlara odaklanarak, tedavinin öngörülen faydalarının daha yüksek risk grubunda da geçerli olup olmayacağını görmek için tasarlandı.

Araştırmacılar, 1999-2014 yılları arasındaki verileri kullanarak tedavi edilen ve testosteron düzeylerini öğrenmeden önce ölümcül olmayan bir MI yaşamış olan bireyleri dahil ettiler. Toplam 1.470 hastanın 173’ü testosteron tedavisine başlamamış, 755’i tedavi sonrasında normal testosteron seviyelerine dönmüş ve 542’si tedaviden sonra bile düşük seviyelerde kalmıştır.

Düşük testosteronun tanımı analizler arasında değişiklik göstermektedir. Bu sebeple, araştırmacılar sonuçları, ilgili normal laboratuvar referans aralığına göre, düşük veya normal olarak sınıflandırdılar.

Terapiyle testosteron düzeyleri normale dönen hastalarda tüm nedenlere bağlı mortalite (1000 kişi başına 101 ölüm), normalize olmayanlara (1000 hasta yılı başına 137 ölüm) ve replasman tedavisi almayanlara göre (1.000 kişi başına 163 ölüm) daha düşüktü. Normalize edilmiş grup için ölüm riski normalize edilmemiş (HR 0.76;% 95 CI 0.64-0.90) ve tedavi edilmemiş gruplardan (HR 0.76;% 95 CI 0.60-0.98) anlamlı derecede düşüktü.

Bununla birlikte, tekrarlayan MI insidansı, üç grup arasında anlamlı ölçüde farklılık göstermedi: normalize testosteron grubu için 100.000 kişi-yılda 1.391, normalize edilmemiş grup için 100.000 kişi-yıl başına 1.628 ve tedavi edilmemiş grup için 100.000 kişi-yıl başına 1.402 tekrarlayan MI görüldü (P = NS).

Uyarılar

İlk bakışta mortalite oranları ümit verici görünmekle birlikte, Dr. Sorin Brener (New York Metodist Hospital, Brooklyn) birkaç çekinceyi dile getirdi. Brener, “Testosteron ölçmek için klinik bir neden yok” dedi ve çalışmanın temelini oluşturan veri kaynaklarının gerekliliği konusunda şüphe duyduğunu ifade etti. Ayrıca, MI ile testosteron terapisinin başlatılması arasındaki zamanın açık olmadığını ve tedavi almayan hasta grubunun (n = 173) kesin bir sonuca varmak için yeterince güce ulaşacak sayıda olmadığını belirtti.

Dr. G. Caleb Alexander da (Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu, Baltimore, MD) metodolojik kaygıları dile getirdi. Eksojen testosteron ve MI, inme veya mortalite arasındaki bağlantı için “çok düşük kaliteli” diyen, 2017 yılında yayınlanmış sistematik bir derlemenin baş yazarı olan Alexander, “Olumlu bağlantı gösteren her çalışmaya karşılık, hiçbir ilişki göstermeyen eşit derecede iyi yapılmış bir çalışma bulabilirsiniz.” dedi.

Alexander da mevcut makaleyle ilgili çekincelerini dile getirdi. “Çalışmada, her hastaya kaç defa testosteron seviyesi ölçüldü ve normalize edilmiş ve edilmemişliğin nasıl tanımlandığı ile ilgili az bilgi veriliyor” diye belirtti. “Biri düşük, sonra yüksek, sonra bir hafta sonra tekrar düşük olursa ne olur? Normalize edilmiş sayılıyorlar mı, sayılmıyorlar mı? ”diye sordu. Alexander, testosteron terapisi sağlayıcılarının, bu çalışmayı satışları artırmak için kullanabileceklerinden korkuyor. Halbuki yarar konusunda kanıtlar çelişkili.

Çok daha kesin kanıtlar ortaya çıkmadıkça, testosteron replasman tedavisi ve KV sonuçlarına ilişkin tartışmaların sürmesi muhtemeldir. Barua, “Testosteron replasman tedavisinin riskleri / yararları, terapinin kendisinden ziyade hastanın risk profiline bağlıdır” dedi.

Kaynak: Oni OA, Dehkordi SHH, Jazayeri M-A, et al. Relation of testosterone normalization to mortality and myocardial infarction in men with prior myocardial infarction. Am J Cardiol. 2019;Epub ahead of print.


Önceki Yazı
DEFUSE 3: İnme hastasını endovasküler tedavi için transfer edelim mi?

Alp Burak Çatakoğlu

Liv Hospital, İstinye Üniversitesi

sponsorlu icerik
ZİYARET EDİN

İlgili Yazılar

PANOVISION: Hibrid IVUS-OCT ile Görüntüleme
Nisan 14, 2023
1 dak
© 2023, Tüm Hakları Saklıdır.

Kısayollar

Ana SayfaMobil UygulamaACS23Arşivİletişim

Sosyal Medya